RAW Sound Audio

RAW Sound Audio (RSA)

RAW Sound Audio (rå, ursprungligt ljud), är ett koncept för att säkerställa ett renare ljudbild i slutkedjan och därefter kan man lättare bygga på med DAC, CD-spelare och förförstärkare, som justerar ljudbilden på ett önskat sätt. Med renare ljudbild avses att musiken återges neutral och ofärgad, så långt som möjligt.

Ljudkedjan från inspelningen till rummet där högtalarna står, sker i flera steg och varje steg påverkar resultatet. Själva inspelningen kan vi som konsumenter inte påverka över huvud taget. Vi kan bara själva välja inspelningar, som känns bra. Vi kan som konsumenter, även inhandla utrusningen. Rummet kan vi även påverka genom att möblera för bästa akustik. Dock slarvas det ofta här, fast det är så viktigt för maximalt resultat.

Vill man sedan färga ljudet, så låt det ske i förstegen, dvs tidigare i kedjan. Ju renare ljud i varje apparat, gör det lättare att med tiden byta ut någon del, om man vill förändra ljudbilden. Men när varje apparat påverkar ljudet mycket, så blir det svårare varje gång man byter ut någon apparat eller länk i kedjan.

Musik är ofta mycket personligt, precis som vin och annat är i livet. Smaken är olika. Detta måste vi självklart acceptera och vi kan inte påstå att vår åsikt passar alla.

Men vet man om att åtminstone de slutliga stegen i kedjan är relativt opåverkade, så är det även lättare att skapa sitt egen sound, genom stegen tidigare. Grundtanken är att ha korta signalvägar och att utrustningen är så linjär som möjlig.

 

RAW Sound Audio med golvhögtalaren RAW 12H

Detta innebär att slutsteget (som vi även säljer) och högtalarna kan för en del personer låta för rent eller nästan oengagerade, men de är bara neutrala i sin presentation. Det handlar även mycket om vad vi, som lyssnare är vana att matas med.
Just detta, att vi med åren vänjer oss vid en viss färgning av ljudet, medför att när vi väl hamnar framför en anläggning, som ger betydligt renare ljudbild, så är det lätt att man missuppfattar situationen och tycker att det låter skarpt, kallt, kliniskt rent osv.

Men i själva verket är det ett neutralt ljud, som i början känns ovant. Men efter en stunds lyssnande brukar det kännas bättre. En test är att senare åter lyssna på utrustning som man har vant sig vid tidigare och då kan detta åter uppleves som otydligare och sämre. Vår hörsel går att träna in på olika sätt.

Grundtanken med RAW Sound, är att allt ljud behandlas lika. Ljudet pulserar ut med en renlighet som påminner om elektrostathögtalare. Alla instrument är tydliga var för sig, ljudbilden är rapp och snärtig men samtidigt bestämd, när den ska vara så och med en renhet som påminner om en oskuld. Systemet är mycket avslöjande för dåliga inspelningar. Men när studiofolket gjort rätt, så får man lätt gåshud.

Golvhögtalaren RAW 12, har en enkel grundkonstruktion, som består av åtta stycken unika bredbandselement som fungerar som linjekälla (line source array), med fyra riktade fram och de övriga bakåt. Dessa spelar mellan 40 Hz till 22 kHz, helt utan delningsfilter. Detta ger all direktverkande ljud. Detta ger mycket ren ljudåtergivning utan fasförskjutningar för det direkta ljudet.

För att ge ökad energimassa och låta högre toner spridas, finns två superdiskanter, varav en riktas bakåt och en banddiskant (AMT), som riktas uppåt. Dessa jobbar över 16 kHz upp till 50 kHz.

För att stärka djupare bas finns en aktiv tolvtummare samt en passiv slavbas. Basen jobbar under 100 Hz ner till närmare 15 Hz.

Hybridlösningen ger ett rent och ärligt ljud för all musik. Samtidigt ger lösningen en rundstrålande ljudbild med mycket energimassa, som påminner om ”live spelning”. Egentligen är det övriga delar i anläggningen samt inspelningens kvalité, som ger färgning samt icke att förglömma rummets grundakustik.

För bästa ljud krävs ett slutsteg som verkligen har kontroll över de olika högtalar elementen. Även om volymkontrollen är på lagom nivå, måste slutsteget förmå att återge alla detaljerna högt och lågt och för detta krävs det energihöjd, dvs energikapacitet utöver den inställda volymen. I praktiken innebär detta att slutsteget bör ha mer effekt än vad som nyttjas i normalt lyssnarläge. Lösningen är att strömförsörjningen måste vara extremt bra och överdimensionerad, så att slutsteget får utrymmet.