Fördel rundstrålande

Detta dokument ska ses som bakgrundsinformation och rekommendation, avseende placering av golvhögtalaren RAW XX. I texten finns även lite kommentarer kring fördelar med just rundstrålande (omnidirectional) bipolära högtalare.

En bipolär lösning ger fördelar till spridning av basen jämfört med vanligare monopolära högtalare och samtidigt skapas mer luft i ljudbilden.

Allt ljud under ett par hundra hertz, är alltid rundstrålande. Dessa ljud tar sig runt på ett enkelt sätt i varje rum och man kan inte avgöra varifrån ljudet kommer. Med öka frekvens, så blir ljudet mer riktat och man kan även då uppleva källan till ljudet.

Faktum är att en rundstrålande spridning av ljudet samverkar nästan maximalt med rummet. Normalt så skapas det lätt stående vågor med rumsnoder i det lägre frekvensbandet. Men med rundstrålande så undviker man detta bättre, just för att hela spektrumet sprids över hela rummet jämt fördelade över hela hörbara bandbredden och ger en maximal interagerande med rummet.

Sedan har vi själva akustiken i rummet. Detta kan delvis behandlas genom olika sätt med basfällor och diffraktionsbaserade detaljer eller dämpande lösningar. Men lite tillspetsat, så kan man säga att varje behandling av rummet är en form av akut lösning av problemet som även är svårt att optimera. Ofta behövs det massa av kraftig storlek av dämpmaterial för att exempelvis hantera frekvenser under 100 Hz, där mycket av problem ofta ligger. Om det nu finns något stort bekymmer, då ett vardagsrum ofta har många detaljer, som möbler, mattor osv, som i kombination ger ett bra resultat.
Rundstrålande högtalare ger maximal spridning samtidigt med bredaste lyssningsområdet. Så man behöver inte sitta i mittenpositionen (hot spot), som brukligt. Samtidigt är resultatet bättre balans rent spektralt. Rent praktiskt så ”försvinner” högtalarna rent musikaliskt. Återgivningen av musiken upplevs att musikerna smälter in i rummet. Det är just effekten av spridningen av hela ljudbilden, som skapar allt detta.

Placeringen av högtalarna har självklart en stor påverkan av allt. Faktum är att det kan räcka med 75 cm från väggen, för att ge ett bra resultat. Men många gånger blir resultatet något bättre om du kan flytta ut dem ytterligare från väggen. Prova dig fram. Men redan vid 1 – 1,5 meter ger ofta ett bättre resultat.

Vad händer egentligen när man flyttar ut högtalarna längre ut från väggen? Tidsfördröjningen ökar med avståndet och längre fördröjning hjälper örat att separera direkt ljud från reflekterat ljud. Även den direkta ljudtrycket (SPL) ökar, vilket förbättrar ljudets klarhet med mera detaljer. Utöver detta så förbättras transienterna, som bevarar musikens ursprung och närvaro. Detta är en av hemligheten att man uppfattar att högtalarna ”försvinner”.

När allt är optimalt, så uppfattas högtalarna försvinna in i väggarna, då ljudbilden får en helt annan dimension jämfört med klassiska monopolära högtalare.

Storleken på rummet är även en icke oväsentlig parameter. I större rum är det alltid lättare att få ett bättre ljud. Någonstans kring 20 kvm, går gränsen för vad som är praktiskt möjligt. Men allt utöver denna storlek, blir bara bättre.

Mindre rum har dock en fördel och det är att där finns mer dämpning, genom mer möbler etc i relations till storleken. Men även lägre tak, dvs mindre rymd kan ge mer närhet i ljudbilden.

Rundstrålande högtalare fungerar många gånger utmärkt i mindre rum, fast man kan tro motsatsen. Testa avstånd kring 1 – 1,5 meter och testa även invinklingen samt avstånd till sidoväggar. Men rent praktiskt så kan det bli trångt i ett för litet rum. Detta speciellt om rummet har flera funktioner och inte bara för musik.

En enkel grundregel att testa placeringen för våra RAW modeller är följande.
A = avståndet till sidovägg samt bakre väggen (dvs i stort samma avstånd)
B = avståndet är mellan högtalarna och börja med att  B = 2 x A
Nästa steg är att testa invinklingen av högtalarna mot ditt primära lyssningsområde.

Man får heller inte glömma bort att en högtalare ska ha en anpassad slutförstärkare, som är i balans med högtalarens dämpfaktor och impedans. Om slutsteget inte kan lämna den effekt som behövs, när det behövs, så kommer resultatet att kollapsa i olika musikstycken och vid vissa frekvensband.

Så i slutändan hänger allt ihop, rum och akustiken, högtalarna, placeringen och slutsteget.

 

TERMER
Bipolär innebär att det finns högtalarelement riktade både framåt som bakåt. Dessa element är anslutna i fas, dvs de jobbar exakt på samma sätt. Motsatsen när de ansluts i olika faser, kallas dipolär.

Rundstrålande betyder att ljudet kommer från flera håll och inte bara rakt framifrån högtalarna, vilket i princip alltid är fallet med bipolära högtalare.

Monopolär är alla vanliga högtalare som bara har element riktade framåt.

PRODUKTER FÖR ALLA