Kablage

Kablar och kontakter, dvs det som bildar ett kablage, är ett ämne som berör nästan alla på något sätt.

På olika forum kan människor bli nästan ovänner på grund av detta ämne, kablage. Ändå måste vi har kontakt mellan de olika enheterna för att det ska fungera.
Det finns dock en typ av utrustning där behoven är mindre och det gäller integrerade förstärkare, där allt redan är klart i apparaten. Det finns även andra fördelar, om konstruktören gjort sitt arbete och det är att signalvägarna är korta, vilket alltid är bra.
Men många vill ha separata enheter, så att man kan optimera sin anläggning och många gör just detta, de byter ut delar utmed färden till ljudets nirvana. Och här är kablaget en del i anläggningen.

Vad är det som blir så lätt infekterat? Jo, det finns ju väldigt många lösningar och då är det ofta ädelmetaller inblandat, som guld, silver och rhodium. Grundmetallen i både kablar och kontakter är oftast koppar eller bättre uttryckt en kopparlegering som är behandlad, ofta pläterat med en annan ädel metall.
Plätering är bra för att ren koppar oxiderar med tiden, så någon form av behandling behövs normalt. Men vanlig förtenning går ju också bra.

Vi med teknisk bakgrund blir ibland förvånade över hur mycket olika lösningar det kan finnas. Ärligt talat så handlar det mest om marknadsföring. Marknaden flödar av olika kablage och producenter. Att användarna byter ut sina kablage kan delvis skönjas i begagnat marknaden, där det finns mycket att välja mellan.

Prisnivåerna är ibland helt uppåt väggarna, men det är ju upp till var och en att besluta själv.

Men är det skillnad på kablage? Ja, säger en del och nej säger andra. Men vi människor är ju flockdjur och vi följer gärna andra personer och deras åsikter, vilket även gäller kablage, i många fall.

Jag har dock lärt mig en sak från audiofilgrupper och det är att det måste även se snyggt ut och gärna så häftigt som möjligt. Även utseendet ska beröra beskådaren och lyssnaren.

Man får ju tycka som man vill, så låt gå då.
Och visst om du betalar 20.000 kr för ett kablage eller mer, så självklart ska det se snyggt och prydligt ut.
När man passerar över 100.000 kr för kablage, så har man absolut nått en ny religiös gruppering.

Min egen erfarenhet säger att inget behöver vara fel eller rätt. En anläggning består ju av flera enheter som man kopplar ihop med kablage och man använder olika fabrikat på utrustningen med olika prestanda.
Vi brukar ju säga att alla länkar är lika viktiga för en totalt bra upplevelse. Byter man en enhet, så kanske man kan hitta bättre kablage som matchar bättre.

Vi har en psykologisk faktor, som spelar roll. Är kablaget dyrt så vill man gärna att det låter bra, eller bättre än tidigare. Men som jag skrev ovan, så är utseendet påfallande viktigt för många.
Vi kan även konstatera att det finns få riktigt neutrala blindtester för kablage. Det handlar mer om olika åsikter uttryckta av individer.

Audiofil- och musikmarknaden är ju en ”tyckar-sport”, där åsikterna ofta går isär. Detta ger ju lite av dynamiken i denna sportgren.

I grunden tycker jag att bra kvalité på allt inkl kablage är viktigt och faktum är att olika fabrikat och modeller kan modifieras till bättre ljud med ett annat kablage. Prova och lyssna, det är ju din uppfattning som gäller!

Men rent tekniskt så skall man alltid sträva efter korta signalvägar, dvs inte för långa kablage. Det är alltid fördel att tvinna kabeln och det kan behövs skärm i kablaget i vissa fall, för att isolera bort störningar.

När man byter kablage och anser att ljudet eller soundet förändrades, så kan det ju vara så enkelt. En förklaring kan vara att olika kablage har olika tekniska egenskaper avseende resistans, induktans och kapacitans. Och varje apparat har ju olika anslutningsegenskaper, dvs de är optimala om kablaget har en viss kapacitans osv.
Med en mycket bra anläggning, så kan byte av kablage, liksom byte av utrustning och detta i kombination, påverka ljudet.

Vi kan dela upp kablage i tre delar. Högtalarkablage (mellan slutsteg och högtalare), signalkablage (interconnect cable, mellan olika förstärkarsteg) och nätkablage (strömförsörjningen).

Högtalarkablage

En erfarenhet jag själv har är att jag aldrig använder raka kablar. Använd alltid tvinnade kablar! Alltför många högtalarkablar är raka och visst kan det fungera likasom en vanlig elkabel kan fungera i detta sammanhanget, men som sagt har jag upplevt att denna lösning är mer känslig och kan ta upp störningar. Kabeln fungerar som en antenn, kan man säga och plockar upp störningar.
För högtalare gäller även låg resistans allmänt sett, samt att anpassa dimensionen till den effekt som är aktuell.

Sedan ska man ha bra kontakter i båda ändarna och om det är banankontakter så ska dessa spänna åt bra, så att man får maximal kontakt i honkontakten.
Många föredrar gaffelkontakter eller en form av kabelsko.
Oftast är det någon form av plätering på dessa slutkontakter.

Vi ska inte glömma bort den som bara vill ha ren kabel som skruvas fast i polkontakten. Då försvinner den extra länk som själva termineringskontakten utgör.
Är kabeln i koppar så finns dock risk för oxidering med tiden. Detta syns tydligt då det börjar bli grönt kring kopparn.

Signalkablage

De flesta har obalanserade kablar, dvs RCA kontakter. Är det XLR kontakter så är det balanserad signalhantering, vilket ofta blir bättre och tillåter längre kablage generellt. Vissa apparater har möjlighet för både XLR och RCA och då kan man ju prova om man tycker någon av dessa in- och utgångar låter bättre.

När det gäller obalanserad signalkablage, så anser jag att låg kapacitans bör eftersträvas. Flertalet kommersiella kablar (inklusive dyra modeller) har en kapacitans kring 150 pF/m, vilket i många sammanhang blir som ett lågpassfilter, dvs den filtrerar bort en del av högre toner.
Skaffa hellre en kabel som har runt 50 pF/m och du kommer troligen upptäcka att ljudet blir bättre och hör detaljer som framträder tydligare. Detta gäller speciellt kablaget från din vinylspelare in till försteget. Byte till en lågkapacitans kabel från vinylen brukar förändra ljudet märkbart och särskilt om du har en MM-pickup, men det gäller även MC-pickuper.

Det kan faktiskt hända att den obalanserade alternativet med RCA låter bättre och troligen är det så att det finns en omvandlare i utrustningen för balanserat (speciellt om inte hela konstruktionen inte är balanserad), som orsakar skillnaden.

Proffsprylar som används i studiomiljö bygger i huvudsak på balanserade kablage och de är oftast längre, då utrustningen är mer spridd i denna miljö.

Läs mer om balanserade kretsar

Nätkablage

Hur ska en dyrare nätkabel kunna ge ett bättre ljud? Ljudsignalen går ju inte genom denna kabel!

Nu är detta område kanske knepigast att förstå, men många påstår att en bättre nätkabel ger ett bättre resultat ljudmässigt.
Jag själv anser att man kan ha bättre kablage än de som är massproducerade. Så i vissa fall handlar det om grundkvalitet.

Strömförsörjningen är faktiskt hjärtat i din utrustning. Tyvärr är denna konstruktion inte alltid optimerad. Alla delar i en länk är lika viktiga, skrev jag tidigare och det gäller även här.

Så varför inte börja med nätkabeln in till apparaten. Det som finns fram till väggkontakten är inte alltid så lätt att förändra. Är det något man kan göra, så är det att låta din elektriker dra fram en egen strömförsörjning med egen säkring och då kan du låta detta vara på 16 Ampere. (16 A är max man får ha i vanliga vägguttagsmodeller.)
Raka kablar tar lätt in störningar från omgivningen och det är aldrig fel att från början skaffa bättre prylar i din totala kedja.
Jag säger inte att din nätkabel behöver vara någon lyxprodukt, men av hög kvalitet och med tvinnad och /eller skärmad kabel.

Då strömförsörjningen är liksom grunden till all utrustning, så kan det vara så att du kan uppnå bättre resultat med någon form av strömrenare eller filter.
Dagens 230 volt som finns i vägguttaget är på många orter och platser hyggligt bra, men många har en klart försämrad kvalité med saker som stör i dagens moderna samhälle (hit hör bl. a. LED lampor och switchade nätaggregat).

Ett annat bekymmer vi ofta har i våra anläggningar, är jordslingor som orsakar brum och störningar. Men detta får vi återkomma till i ett annat inlägg.

Men som slutkläm, så måste man inte köpa svindyra kablage för att optimera ljudet. Fråga din leverantör om de kan ge lite specifikationer på kablaget, typ kapacitansen per meter för signalkablage. Många producenter har inte ens presenterat basala uppgifter och då blir jag tveksam.
Det bästa är att prova sig fram. Våga lite på ditt eget omdöme.

Läs mer om smutsig el

Läs om strömrenare

Läs mer om 230 volts kontakter

Länk till våra kablage

/Lauri

PRODUKTER FÖR ALLA