Smutsig el

I dagens moderna samhälle är både luften och elnätet nedsmutsat på olika sätt. Elnätet som är sammankopplat med massor av användare, sprider all nedsmutsning vidare till varandra.

Just dagens moderna prylar, som datorer, LED-lampor och annat, bygger på en s.k. switchad teknik, som slår av och på tusentals gånger per sekund. Denna teknik är effektiv och drar mindre energi, men baksidan på medaljen är att den smutsar ner. Det är ju inte bara en liten apparat i ett hörn, utan det är tusentals bara på din distributionskedja hem till dig.

Sedan har vi all luftburen nedsmutsning med radiovågor och all modern trådlös teknik. Vi kopplar upp allt mer via trådlösa nätverk.

Det är säkert så att överkänsliga människor drabbas av allt detta. Men även vår egen utrustning drabbas och funktionellt störs dessa. Vissa konstruktörer har vaknat och designar utrustning som filtrerar bättre för både in och utgående signaler.

Men det kan behövas särskild utrustning som städar upp så mycket som möjligt för att låta apparaturen fungera bättre. När det gäller ljudutrustning och särskilt känsliga saker som förförstärkare, så kan små störningar påverka hela ljudkedjan.

En förförstärkare till en MC nål, jobbar på nivåer kring 0,5 mV. Hälften av en tusendels volt. Då talar vi om nästan max nivå på signalen till försteget.
En DAC med 16 bitar för CD kvalitet arbetar med nivåer mindre än 20 tusendelar av en volt, för att återskapa den analoga signalen.
En 24 bitars DAC försöker lösa steg kring en miljondel av en volt.

Tack och lov så har vi kondensatorer som kan mjuka upp, men inte alltid tillräckligt. Det är just förförstärkarna där signalnivåerna är låga, som har mer behov av bättre och stabilare spänningsmatning.

På marknaden finns särskilda strömrenare, som kan assistera för mindre störningar och därmed bättre ljudåtergivning. Hur väl dessa fungerar, får man nog testa och det lär bero var man bor och vilken känslighet det är på den egna utrustningen.

Faktum är att den dyraste utrustningen inte alltid behöver vara den bästa. Trenden är att många tillverkare har upptäckt behoven med strömrenare, men ofta även skapar apparater med helt onödiga funktioner.

>>> Läs mera om vad smutsig el är och hur den påverkar

PRODUKTER FÖR ALLA