Miljön

Det känns helt naturligt att tänka miljömässigt i vårt lilla företag. Just litenheten gör det enklare att vara mer miljöanpassad jämfört med större företag.

När det gäller våra produkter så följer de krav som ställs i dagens samhälle. Detta gäller ner till varje liten komponent.

När det gäller emballage, så återanvänder vi mycket av det som flödar in i varuleveranser, vilket medför att vi inte konsumerar särskilt mycket i nyinköp. Även på emballagesidan är det mycket återvunnet material.

Från våren 2024 övergår vi till packtejp av papper och naturgummi som häftämne. Detta är ett miljövänligt alternativ. Övergången sker under några månaders tid.

Vid förpackning av egentillverkade artiklar tänker vi mera pappersemballage och mindre plast. Och det ska vara enkelt emballerat utan en massa överarbetade förpackningar som egentligen inte tillför något funktionsmässigt.

——————————————————————————————

I stort sett är alla komponenterna och produkterna godkända enligt RoHS (Restriction of Hazardous Substances) och för komponenterna finns detta noterat vid varje enskild komponentsida eller att läsa på komponentens produktspecifikation.
Kan finnas fåtal äldre produkter, som faller utanför, men dessa kan utan problem användas för privata ändamål.

Kompletta kommersiella audio enheter måste idag uppfylla RoHS kraven för att säljas.

RoHS är i botten ett EU direktiv 2011/65/EU. Det innebär att de inte innehåller några farliga delar, såsom bly.

PRODUKTER FÖR ALLA