PURITAN Audio Laboratories

På vilket sätt kan utrustning från PURITAN Audio Labs, hjälpa dig?

Läs gärna texten nedan som bakgrundsinformation.
Sedan kan du se vad vi har i sortimentet

FÖRETAGETS BAKGRUND

Företaget skapades för ett antal år sedan av Mike Lester, som jobbat många år med kraftprodukter baserade på switchade nätenheter (switching power supplies).
Mike som även är ljudintresserad upplevde problemet med störningar från nätet. Detta resulterade i utveckling av just nätfilter för studiobruk och sedermera för audiofiler.
Med sin bakgrund och erfarenhet så kan man säga att han visste vad det handlade om.
När vi på Lukase AB blev distributörer år 2017, så var företaget inte särskilt stort. Men de har haft en bra tillväxt under åren. Idag har marknaden verkligen upptäckt PURITAN och dess produkter.

VARFÖR RENA ?

Tvättmaskiner, kylskåp, datorer, koppla in strömförsörjning, lågenergibelysning, dimmer, värmepumpar, termostater, solenergiinstallationer.
Listan över de skyldiga som direkt injicerar skräp i vårt elnät är oändlig. I praktiken bidrar allt som är anslutet till elnätet i ditt hus och alla dina grannars hus till problemet. Och det är innan du tänker på mer avlägsna tunga industrimaskiner, och det stannar inte där…..
I luften finns mobiltelefoner, radio och TV-sändningar, WiFi, Bluetooth, räddningstjänstsändningar (listan tar aldrig slut). Allt totalt mättar atmosfären.
Dina hushållsledningar och utrustningskablar som fungerar som antenner absorberar och samlar dessa mycket betydande störningar ovanpå de betydande störningar som redan finns i dem.

Floden av brus, spikar och övrigt som levererar sig själv till dina känsliga DAC´s, förförstärkare, förstärkare och videoskärmar, svämmar över och förvirrar allt de försöker göra… och det blir värre!
DC-spänningarna (likström), som normalt finns i ditt nätaggregat, kväver transformatorerna i din utrustning. Transformatorer måste ”andas” fritt och fullt ut, in och ut, efter AC-nätfrekvensen. Närvaron av DC gör att de högljutt kippar efter andan och inte kan leverera sin fulla kraft och kraft.

När detta inträffar kvävs klarheten, dynamiken och känslorna i föreställningen som du försöker återskapa under en störtflod av störningsföroreningar och vågformsförvrängningar. Din ljud- och bildutrustning stönar, surrar och skramlar, …. ljudet är sammandraget, rörigt, hårt, tvådimensionellt och orealistiskt.

Med ’Puritan Treatment’ tar dynamiken och definitionen ett nästan otroligt kliv framåt, individuella instrument får luft mellan sig, deras ljud och klang blir övertygande om den verkliga varan, ljudscenen rör sig ut ur dina högtalare och in i rummet med förstärkningar i tredimensionell och med klarhet definition och utrymme mellan instrumenten för att de ska kunna relatera inbördes snarare än att förvirra varandra.
Ditt lyssnande kommer att bli en mycket mer engagerande och njutbar upplevelse.

Problem med nät- och luftburna störningar äventyrar i hög grad den visuella displayens prestanda, vilket gör att definitionen blir matt och dynamiken kläms. Med ”Puritan Treatment” höjs den visuella upplevelsen till en högre nivå av brusfri rikedom, svartare svärta, större klarhet, ökad livlighet och realism.

THE PURITAN WAY

Vårt mål är genomgående att producera de ultimata lösningarna för nätrenare och att presentera dessa för konsumenten med en nivå av noggrann byggkvalitet som innebär att en investering i en puritansk produkt är en investering som kommer att glädjas åt i decennier framöver.

Titta in i någon av våra produkter och du kommer att se att de är fulla av teknik.
Vi använder flera filterelement, 39 olika i PSM136, var och en noggrant och exakt avstämda för att relatera till varandra för att producera en ökande, kumulativ rengöringseffekt med den lägsta impedansen och höga strömbanorna för att bevara maximalt överspänningsbehov och dynamisk smidighet.

Genom att bibehålla kraften med lika motståndsvägar till varje uttag och med varje enskild typ av nätdegraderingsläge omfattande, ända ner till tillhandahållandet av en precisionsrenad, stjärnreferensjordningsstruktur, samlas alla puritanska designaspekter för att göra det möjligt för ditt system att prestera till sin absoluta toppförmåga.

Nätrenare kräver ett sätt att ansluta från väggen till renaren och från renaren till din utrustning. För att bevara den ultimata kvaliteten på nätförsörjningen har vi utvecklat våra unika ”proprietära avledningsteknologiska nätkablar” (en egen unik design och konstruktion).
Dessa använder en mycket betydande 25 Ampere rating, extremt hög renhet pläterade kopparledare inneslutna i en överlägsen dielektrisk silikonisolering som i sin tur är innesluten med ett mekaniskt dämpande silikonhölje för att ge en vibrationellt ”död” supertyst ledning. Sedan förbättrar vi denna redan fantastiska kabel massivt med en mycket speciell teknik.

Med normala (oskärmade) nätkablar kommer luftburna störningar direkt in i ledarna, vilket förorenar din utrustnings strömvägar, stör signalbehandling och leverans. Med vanliga skärmade kablar samlas luftburna störningar upp och dumpas i ditt systems jord och genom denna rutt stör din bearbetning och signalvägar – en förlora – förlora situation!
Vi löste detta dilemma genom att utveckla vårt unika skärmningssystem för proprietär dissipativ teknologi (företeelser som vågor eller svängningar förlorar energi).
Med vår unika dissipativa skärmning absorberas störningarna som bombarderar kablarna i den dissipativa skärmen, bränns upp och försvinner som värme – vilket undviker att störningar antingen når ledarna eller förorenar systemets jord.

En genomtänkt och undersökt, mycket avancerad nätkabellösning.
Andra puritanska produkter för att förbättra ljud- och bildupplevelsen genom att eliminera problem med nätstörningar inkluderar anslutna ljuddämpare för att placera i uttag runt huset för att förhindra återutstrålning av störningar, tysta den övergripande EMI/RFI-smoggen och högtalarkablar med hög specifikation skyddade med våra dissipativ teknologi för att förhindra utstrålade störningar som angriper signalintegriteten i det sista steget.

PSM156 STUDIO MASTER MAINS PURIFIER

PSM156 bygger på briljansen hos den legendariska PSM136 med bibehållen precision symmetriskt balanserade kretsar och 6 helt oberoende utgångar. Genom att öka antalet oberoende inställda filterelement från 39 till 52 kan ditt system leverera ännu större delikatess och detaljer samtidigt som det förbättrar dynamik och kraft.

PSM156 kommer att lyfta ditt system till en ny dimension. Definition tar ett enormt steg framåt, enskilda instrument får luft mellan sig med deras ljud och klang blir trovärdiga, ljudscenen kommer att flytta ut ur dina högtalare och in i rummet med förstärkningar i tredimensionalitet med klarhet definition och utrymme mellan instrumenten för dem att relatera till varandra istället för att förvirra varandra. Ditt lyssnande kommer att bli en mycket mer engagerande och njutbar upplevelse.

THE GROUND MASTER

Jordanslutningen (eller jord) är den absoluta referensen för alla dina vitala systemspänningar. Som sådan måste den vara så tyst och stabil som möjligt.

Det ultimata sättet att eliminera störningar från marken är att använda en ren, dedikerad jord, men detta är fyllt med otaliga säkerhets- och regulatoriska frågor.

Ground Master eliminerar alla problem som vanligtvis är förknippade med anslutningen av ytterligare jordstavar (eller annat nedgrävt metallarbete) till ett ljud- och/eller audiovisuellt system, och möjliggör en enkel, ekonomisk och betydande uppgradering av din lyssnings- och tittarupplevelse .

Nästan alla moderna elektriska föremål är utrustade med en högfrekvent strömförsörjning som använder sin jordanslutning som en dumpningsplats för de störningar de genererar.
Med transformatorstationer som ofta betjänar hundratals hus, kan din HiFi Earth/Ground-anslutning anslutas till tusentals Earth Line-förorenande apparater.

Med Puritan Ground Master Standard (används tillsammans med en extra kopparstav i jorden) identifieras störande brus och störningsfrekvenser och kanaliseras genom en lågimpedansväg till jord, vilket säkerställer att de elimineras.

Det finns numera en annan version Ground Master City, som inte behöver extern jordspett, utan man använder fastighetens jordade system.

Till Ground Master finns en tilläggsenhet kallad Route Master, när man har behov av att ansluta många enheter.

JORDNINGEN

Spelar det någon roll detta med jordningen? Ja det spelar roll. Men eftersom termen ”jordning” rutinmässigt används för att beskriva mer än en sak har det orsakat viss förvirring.
Man borde kanske använda någon annat ord för detta, när man jordar boxar och kablar.
Problemet är förstås att ”jorda” lådor som Puritan med flera producenter har, inte har något att göra med elektrisk/säkerhetsjord (skyddsjord), som många tror.
Vad dessa ”jordande” enheter gör är att tillhandahålla en väg ut från komponenter för störningar (EMI/RFI) [Electro Magnetic Interference/Radio Frequncy Interference] som man drar ner i backen.

Detta med att jorda ner störningar som nämns här, är kanske en option som man kan skapa som ett steg i att få ner ”bruset” på signalen (musiken).
Kanske lite överkurs kan många tycka, men har man ”trimmat” mycket annat i anläggningen, så är detta ett extra steg för ytterligare lite bättre återgivning av musiken.

Se vad vi har i sortimentet från PURITAN

Lukas AB är distributör för PURITAN Audio Labs

PRODUKTER FÖR ALLA