Kabelbygge – terminering

Att bygga och montera en kabel krävs att många detaljer blir rätt och bra.

Då vi bygger en del kablage, så har vi praktiskt lärt oss hur viktigt det är med att maximera just detaljerna. Det gäller att undvika svaga länkar i kabelbyggandet.

Vi vill bara berätta lite om arbetssättet.

Utgångspunkten är att välja hög kvalité på både kabel och kontakter!

Allmänt sett så tvättar vi kontakter och kabeln med alkohol (isopropanol), så allt är rent kring termineringen.

Många kontakter kräver lödning och vi använder blyfri lödtråd från Almit (Japan) med lite silver och koppar.

Vid många lödningar dummymonterar vi själva kontakten i en mottagande kontakt, för att värmeavleda då teflon och liknande isoleringar kan påverkas negativt vid för hög värme.
Se nedan som exempel med en RCA kontakt.

Första steget
Andra steget när man tryck in hankontakten just före lödningen

Kontakter som har skruvförband, där monterar vi kabelledare på krymphylsor för att ge bästa termineringen och sedan skruvas dessa i kontakten.
Det är ju ofta koppartrådar och dessa oxiderar med tiden.
En välkonstruerad och väl genomförd krympförband är designad för att vara gastät, vilket förhindrar att syre och fukt når metallerna (som ofta är olika metaller) och orsakar korrosion.

Tre krymphylsor (crimphylsor) monterade
Typiskt exempel för skruvförband. Här med kontakter för strömkabeln.


Självklart använder vi speciell krympverktyg för detta. Vi har flera olika verktyg beroende på behov.

Avlastningen mellan kabel och kontakten är viktig, så att kablaget fungerar 24/7 och tål belastning.
Det handlar om att anpassa de olika dimensionerna mellan kabel och kontakten.
Ibland får vi göra specialanpassningar så att allt blir bra. Vi använder ofta krympslang för att förstärka en terminering. Ibland förstärker vi med PTFE-slang.

Efter montaget testar vi kablaget.

Vi bränner in (Burn-In-Treatment) de flesta kablarna med egen specialutrustning, vilket på några dagar motsvarar minst 1000 timmar i drift.

Kabelstrumpor gör sällan någon egentlig skillnad rent tekniskt, möjligen en estetisk fråga.

SAMMANFATTNING

  • Välj kabel och kontakter med omsorg
  • Rengör själva kontaktytan med etanol
  • Vi lödning, använd professionell lödtråd
  • Vid skruvförband använd crimphylsor
  • Testa kablaget

PRODUKTER FÖR ALLA