Prisfilosofi

Grundtanken för projekten är att en färdig kommersiell produkt, ska kosta i relation till produktionskostnaden, vilket är grundläggande och logiskt.

Hög kvalité plus vettig marginal ska ge prisvärda produkter.

Kostnaden för olika komponenter är ofta inte den stora delen, utan det är allt runt omkring plus monteringskostnader, som även är högre i stora organisationer. När det gäller högtalarsystem, där kabinettet är en dominerande del och om den är lite mer utformad, så är den komponentkostnaden betydande. Sedan är det ju självklart, att ju fler högtalarelement som finns i lådan, så ökar även där kostnaden.
Men vi kommer alltid att välja hög kvalité på komponenterna. Där ska vi inte tumma på priset.

PRODUKTER FÖR ALLA