RAW12 högtalare

Grundsynen är att våra högtalare ska framföra musiken utan förlust av detaljer. Just detaljerna är viktiga för den totala ljudbilden, som ska kännas som naturlig och ofärgad med en tredimensionell rymlighet.
Högtalarna ska inte låta som ”högtalare”. Vi vill inte höra själva högtalarna, utan själva musiken.

En sammanfattande kommentar från besökare som lyssnat, är ”naturligt luftigt med livekänsla”.

 

Låt oss börja med en form av sammanfattning
Detta är ett försök till bakgrundsförklaring av tankar hur RAW12 skapades.
Grunden är bredbandiga element i kolumn (kolumnmodellen, flera element i linje) och bipolär (högtalare både fram och baksidan), som inte behöver något delningsfilter.
Detta ger en renhet i ljudbilden och utan fasförskjutningar.

Kolumnkonceptet har flera fördelar och en är att ljudet sprids cylinderformat. Detta medför delvis att ljudet strålar utan att studsa lika mycket jämfört med traditionella enkelriktade konstruktioner. Effekten är att du nås av ett direkt ljud, före alla reflektioner. Detta Konceptet medför att golv och tak inte påverkar med reflektioner lika mycket som traditionella högtalare. Lyssnaren får renare och tydligare ljudbild.
En annan fördel är att man tappar mindre ljudtryck per meter, vilket gör att man kan spela med lägre ljudvolym för att få samma ljudtryck.

Lådan består av fyra kammare och minimalt med dämpmaterial, vilket bl a leder till att ljudet bromsas minimalt. Alla kammare har kontakt med varandra för att delvis utnyttja volymen där så behövs. Emellan finns en konstruktion som tryckutjämnar och detta leder även till att förbättra den inre akustiken i kabinettet och undvika egen resonanser.
Diskanterna är isolerade för sig. Den baselementet är anpassad för våra 48 liter och lever i samklang med bredbandselementen.
Att vi kallar konstruktionen en hybrid, beror på att vi i de högre frekvensområdet placerat ett par superdiskanter, som ger återgivning mot 50 kHz, är en dellösning.
Sedan har vi en 12″ bas som enbart jobbar på nedre oktaven, för att stärka upp basen lus en 12″ slavbas. Detta är hybridlösning nummer två.
Just basåtergivningen var den stora nöten att knäcka. Lådan väger 60 kg och det är med andra ord en stor massa. Detta är mycket viktigt. Det gäller att även utesluta egenresonanser i lådan och inne finns i princip inga parallella väggar. För många högtalare låter ”låda”, vilket oftast beror på för klen lådkonstruktion.
Basen är ändå liksom källan till hela musikaliteten och ger energimassa tillsammans med de högre tonerna, som även förstärker energin i musiken.
Vi vet alla att grundpelaren för bra basåtergivning är en viss volym i lådan. För liten volym fixar inte låga bastoner, så vi måste upp i en viss volym, men vi ville ändå minimera totalvolymen, så inte lådan blev en koloss.
Vi har jobbat efter målet att återge kvalité och inte kvantitet särskilt när det gäller basen.
Vi har tänkt på att ge lådan extrem stabilitet, vilket behövs för att delvis motverka vibrationer och resonanser. Lådan är tung, stabil och därmed även lite kostsam. Målsättningen har varit en exakt återgivning av källan och detta ställer krav på många parametrar.

Med en bra basåtergivning så blir även mellanregistret mer öppet och naturligt och ger naturligare ljudbild totalt. Vi fick mycket gratis tack vare lösningen med de bredbandiga elementen. Allt hänger liksom ihop.

Konstruktionen är en form av basreflex, då vi använder en passiv bas (slavbas), som ersättare till ett basrör. Här finns flera fördelar, bl a inget blåsljud, men samtidigt kan denna stämmas av (delvis justerbart även av kunden), vilket medför att om den har maximal motvikt, så kan den påminna om en sluten låda, vilket ger mer kontrollerad dynamik (tätare, magrare och exakt bas).
En mindre motvikt för det passiva elementet, ger mer tyngre bas men samtidigt inte lika distinkt. Kan i vissa fall då uppfattas som odefinierad och lite bullrig.
Allt detta kan vara en smaksak och beror i viss mån, på vilken typ av musik man primärt lyssnar på. Men som sagt så finns en viss valfrihet hos kunden att justera vikten hos den passiva basen och därmed styra upp ljudbilden. Denna justering samt om den aktiva basen eller passiva basen, ska stå närmare en sidovägg, kan användas för att optimera högtalarna till rummets storlek och akustik.
Vid leverans är maximala 1 kg motvikt monterade. Även denna option är en form av hybridlösning och kan sägas vara hybridlösning nummer tre.
Hybridlösning nummer fyra är på vilket sätt kammarna samverkar och detta styr primärt basåtergivningen.

Sedan finns det en parameter, som vi inte känner till och det är rummets akustik, men det är en annan historia. Vi anser att RAW 12H trivs bäst i relativt stora rum, som gärna får vara del i en öppen planlösning, där de får stå en bit från väggar, eftersom de är rundstrålande i grunden. Vi har provat dem i rum från 35 kvm och uppåt 200 kvm. Med större rum blommar de upp maximalt.

 

Några fler starttankar
Att utveckla egna element var aldrig aktuellt. Detta skulle kräva en helt annan dimension, kostnad och tidsaspekt. Det finns dessutom väldigt många element på marknaden som är mycket bra, så det gällde bara att hitta de element som fungerar i sammanhanget.
Den dyraste delen är kabinettet och det är ju den som på sätt och vis står för akustiken i samklang med elementen. Det var på denna nivå som det stora jobbat handlade om, att konstruera ett kabinett som verkligen gjorde produkten.
Utvecklingsarbetet visade att genom att i flera skikt isolera vissa vibrationer i kombination med viss stagning och att ge kabinettet en stor massa, så gick det att få fram ett bra resultat. Detta koncept kallar vi kort och gott för MAD.

 

Multiple Acoustic Damping (MAD)

Akustik och ljud är ett komplext ämne. Men just högtalare är ett område, där akustik påverkar resultatet. Det är samtidigt ett spännande ämne. Det kan finnas flera sanningar och lösningar på samma problematik.

Det handlar om att studera flera parametrar, som isolering, dämpning, massa, absorbering, resonans, stagning, mekanisk och akustisk koppling, avklingningstid och ledningsförmåga av ljud. Det är detta som MAD handlar om.

Detta är vårt grundkoncept för vissa viktiga delar i våra konstruktioner av högtalare samt komponenter som exponeras av ljud och vibrationer och där man inte önskar denna påverkan.

Allt detta skapar mer detaljer i ljudbilden och renare ljudåtergivning.

Vår högtalare RAW 12, har detta koncept för alla bredbandselement, som är stommen i designen. Genom MAD konceptet har vi isolerat elementen i flera led, samt att den stora massan dämpar ut mer effektivt, genom att isolera bort resonanser.

Lådan på nästan 50 liter har tolv element, varav en ordinär 12” bas. Vårt koncept bygger bl a, på att isolera bredbandselementen, diskanterna samt basen, i en och samma låda. Självklart är stagning av lådan mycket viktigt. Men även hur alla fyra kammare samverkar för spridning av ljudet, bidrar till resultatet.

 

Exempel på detaljer hos RAW 12

Grundlådan har fyra kammare, som är delvis sammankopplade. Inga parallella väggar och en del stagning. Trädelen har tre skikt med både MDF och plywood, som är limmande med elastiskt ljuddämpande lim. Tjockleken är 38 mm.

Front och bakstycke är solid aluminium, 25 mm gods. Dessa är limmande i egen skåra mot trädelen, med samma lim, samt med skruvförband.

På alu-delen sitter alla bredbandselement, fyra på varje sida. Dessa är först monterade på en 5 mm aluminiumram, med dämpande gummimatta för varje 3” element. Denna platta är sedan monterad på 25 mm aluminiumramen och även här finns en dämpande gummimatta. Allt detta är fixerat med polyamidskruvar. Dessa 3” element kan röra sig 12 mm (Xmax) med sin konrörelse, så det gäller att dämpa ner den akustiska kopplingen mot övriga samt att minimera avklingningstiden.

De två diskantelement är monterade med dämpande gummimatta.

Baselementen är monterade med kraftiga M5, för att sitta ordentligt. Dämpande gummiram sitter runt elementen, för att täta bra.

Den totala vikten är hela 60 kg/låda.
Hela vikten delas på fyra dämpande fötter, med naturgummi, som är extremt överdimensionerade. Det medföljer extra konade gummifötter, som kan placeras i fronten, för att lyfta ljudbilden (se bilden högst upp). Samma koncept med gummifötter används inom industrin för vibrerande maskiner.

 

Lite om AMT diskanter
Att vi valt en AMT diskant, är ett resultat med att testa olika tekniker. En AMT (Air Motion Transformer), har låg egenvikt, membranet är veckat i sidled som ett dragspel som ger den extrem snabb respons. Rent tekniskt, påminner dess egenskaper om  elektrostatiska element.
Just detta element är mer lättdriven mot de övriga och detta utnyttjas genom att rikta dessa höga toner, rakt upp mot taket för att sedan reflekteras vidare.
Musikstycken med just snabba transienter högt upp, upplevs behagligt men tydligt, tack vare denna lösning.

 

SLUTSATS
Utvecklingsarbetet har tagit lång tid. Ärligt sagt så är vissa detaljer ovanliga enligt gängse regler. Men i detta fallet har det fungerat, just för att konstruktionen inte följer normala mönster och då har vi haft nöjet att kunna tänka ut egna lösningar. Bara detta med att vi använder bredbandiga element, gjorde att vi kunde tänka bort klassiska delningsfilter, som är en svår konst att lära sig. Både uppmät data och allt lyssnande bekräftar att resultatet är fantastiskt bra.
Men vi har även utgått från vanliga rum. Vi har inte skapat högtalare för ekofria rum. Vi har inte ens testat beteendet i ekofritt rum. Vi har inget ekofritt rum och vi lever heller inte i något ekofritt rum.

Vi har däremot jobbat aktivt för att kabinetten i sig själv inte har problem med resonanser. Förutom analyser med mätmikrofoner, så använder vi stetoskop konceptet.

 

TIPS
Du kan kontrollera hur naturlig klangfärgen är genom att lyssna från ett annat rum. Låter det som en högtalare som spelar eller upplevs det mer som live? Eventuell obalans i högtalaren förstör illusionen mellan låga och höga toner.

PRODUKTER FÖR ALLA